KİMDİR?

BÜYÜK İMPARATORLUĞUN BÜYÜK KURUCUSU: OSMAN GAZİ

Tam ismi Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman olan Osman Gazi , Osmanlı Beyliği’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun’un üç çocuğundan biridir.

İçindekiler

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Oğuzların Bozok boyunun Kayı kolundan oluşan büyük bir obaya liderlik eden Ertuğrul Bey’in üç oğlundan biridir. Annesi Halime Hatun olan Osman Bey, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Göçebe yaşama sahip oldukları için çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

İki eşi olduğu bilinmektedir. Eşlerinden biri Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun diğer eşi ise Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Malhun Hatun idir. Bu evliliklerden toplam yedi çocuğu meydana gelmiştir. Osman Gazi çocukları ise;

 Çoban Bey, Melik Bey, Orhan Bey, Hamid Bey, Bazarlu Bey, Aleaddin Bey ve Fatma Melek Hatun idir.

Osman Gazi oğulları arasında beyliğin başına geçecek olan kişi Orhan Bey’dir.

OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KURULUŞU VE GENİŞLEMESİ

1299 yılında uç beyliğinden çıkılmış, Söğüt ve Domaniç toprakları üzerinde Osmanlı Beyliği kurulmuştur. Moğol istilaları sebebi ile bazı Türkmen toplulukları yerlerini terk etmiş ve Osmanlı Beyliği’ne sığınmıştır. Böylece büyüyen Osmanlı Beyliği’nin gücü siyasi ve askeri olarak da artmıştır. Osmanlı Beyliği kurucusu Osman Bey’e ahilerin, bilim insanlarının, dervişlerin, Anadolu kadınlarının, alperenlerin destek vermesi kısa sürede beyliğin büyümesine yardımcı olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu’nun ise bu sıralarda kendi topraklarında karışıklıklarla mücadele etmesi Osmanlı Beyliği’nin Anadolu topraklarında hakimiyet sağlamasını kolaylaştırmıştır.

Osman Gazi ve yetenekli Alpleri sık sık gerçekleştirdikleri fetih hareketleri ile sınırlarına yeni kaleler, topraklar eklemişlerdir. Oğuz geleneğine uyarak yeni kazandığı toprakları en iyi Alplerine, yakın ailesine dirlik olarak vermiştir.

OSMAN GAZİ SON DÖNEMLERİ

Osman Gazi 1299 yılında Osmanlı Beyliği’ni kurmuş ve sınırlarını genişletmek, halkını güven içinde yaşatmak için Alpleri ile yıllarca mücadele vermiştir. Verdiği büyük mücadeleler sonucunda büyük başarılar elde etmiştir. Ancak yaşlanan vücudu ile hastalığı O’nu artık dinlenmeye zorlamıştır. Beyliğin yönetimini oğlu Orhan Gazi’ye bırakıp istirahate çekilmiştir.

OSMAN BEY’İN ÖLÜMÜ

Osman Bey’in hayatı hakkında olduğu gibi ölümü ile ilgili de net bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda 1320 yılında ölmüş olduğu yazılmaktadır.

OSMAN GAZİ VE AİLESİ

Osman Bey, iki evlilik yapmıştır. Bu evliliklerinden altı erkek çocuk, bir kız çocuk meydana gelmiştir. Eşleri Malhun Hatun ile Rabi’a Bala Hatun idir.

Osman Gazi oğulları Orhan Bey, Çoban Bey, Pazarlı Bey, Alaeddin Paşa, Hamid Bey, Melik Bey
Osman Gazi kızı Fatma Hatun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!