Nedir?

ORTA ÇAĞ’IN EN BÜYÜK SAVAŞLARINDAN: OTLUKBELİ SAVAŞI (1473)

Otlukbeli Savaşı , Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Osmanlı Devleti ile Uzun Hasan önderliğindeki Akkoyunlular arasında yapılan savaştır. 1473 tarihinde gerçekleşmiştir.

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetmiş ve İslam dünyasının takdirini kazanmıştır. Bu başarının ardından 1460 yılında Mora’yı fethetmiş, 1461 yılında ise Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir. 1462’de Eflak, 1463 yılında ise Bosna-Hersek’i fetheden II. Mehmet fetih hareketlerine devam etmiş ve Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında prestij kazanmasını sağlamıştır. Fakat Anadolu’da güçlenen tek devlet Osmanlı değildi. Uzun Hasan önderliğindeki Akkoyunlu Devleti de gücünü artırıyordu.

OSMANLI'NIN YAKIN DOĞU SAVAŞI ; Otlukbeli Savaşı
    OSMANLI’NIN YAKIN DOĞU SAVAŞLARI OTLUKBELİ SAVAŞI

UZUN HASAN KİMDİR ?

Uzun Hasan , 1453 – 1478 yılları arasında günümüz İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’nin bir bölümünü kapsayan Akkoyunlu Devleti’nin hükümdarlığını yapmıştır. Eşi, Trabzon Rum İmparatorunun kızı Katerina Depina’dır.

OTLUKBELİ SAVAŞI’NIN NEDENLERİ

Fatih Sultan Mehmet , 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı sefere çıkmıştır. İmparatorluğun damadı olan Uzun Hasan , yardım için Trabzon’a gelmiş fakat Trabzon’un fethedilmesini engelleyememiştir. 1466 yılına gelindiğinde ise Osmanlı Devleti Karamanoğulları Beyliği’nden Konya ve Karaman’ı almıştır. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan fethedilen bu toprakların Osmanlı’ya ait olmasını sindirememiştir.

Akkoyunlu Devleti de topraklarını genişletmeye devam ediyordu. Osmanlı Devleti en büyük düşmanlarındandı. Bu yüzden Osmanlı aleyhinde Venedikliler ile işbirliği yapmıştır. Yapılan bu ittifakın üzerine Fatih Sultan Mehmet , Otlukbeli üzerine sefere çıktı.

Kısaca Otlukbeli Savaşı Nedenleri :

  • Akkoyunlu hükümdarı olan Uzun Hasan’ın Karamanoğulları Beyliği’nden alınan toprakların geri verilmesini istemesi
  • Uzun Hasan’ın Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan alınan toprakların geri verilmesini istemesi
  • Akkoyunluların Anadolu’daki Türk siyasi birliğini tehdit etmesi
  • Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’da güç elde etmek istemesi
  • Uzun Hasan’ın Venedikliler ile Osmanlı aleyhinde ittifak yapması

1473 OTLUKBELİ SAVAŞI VE SONUÇLARI

Uzun Hasan’ın Venedikliler ile Osmanlı Devleti’nin aleyhinde yaptığı ittifak üzerine II. Mehmet, Otlukbeli üzerine sefere çıkmıştır. Bugünkü Erzincan yakınlarında gerçekleşen Otlukbeli Savaşı , Akkoyunlu Devleti’nin hezimeti ile sonuçlanmıştır.

Uzun Hasan’ın Otlukbeli Savaşı ile aldığı mağlubiyet, Akkoyunlu Devleti için büyük bir bozgun olmuş ve devlet yıkılma sürecine girmiştir.

Otlukbeli Savaşı’nın Sonuçları :

  • Otlukbeli Savaşı sonucunda Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
  • Osmanlı Devleti, sınırını Fırat Nehrine kadar genişletmiş ve Doğu Anadolu’da nüfuz elde etmiştir.
  • Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yönünde büyük ve güçlü bir adım atılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!