Nedir?

MARTIN LUTHER VE REFORM HAREKETLERİ

Reform hareketleri , 16. yüzyılda Protestan kiliselerinin doğmasına yol açan din akımıdır. Almanya’da başlamış Fransa’ya İngiltere’ye ve zamanla bütün Avrupa’ya yayılmış ve buraların değişim ve dönüşümüne neden olmuştur.

İçindekiler

REFORM HAREKETLERİ NEDENLERİ

Reform hareketleri Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış olan dinsel nitelikli bir harekettir. Her şey o dönemde yaşayan Hristiyanların Katolik din adamlarının tam olarak görevlerinin ne olduğu sorgulamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Ayrıca kilisenin siyasi gücü giderek artıyordu ve daha fazla zenginleşiyorlardı. Maddeler halinde reform hareketlerinin nedenleri:

 • Katolik din adamlarının görevlerinin sorgulanması
 • Katolik mezhebinin sorgulanmaya başlaması
 • Kilisenin fazlaca zenginleşmesi
 • Kilisenin siyasi gücünün artması
 • Katolik din adamlarının para karşılığında günah affetmesi
 • Kilisenin halkı ekonomik olarak zora sokması

REFORM VE MARTIN LUTHER

 Martin Luther , Katolik Kilisesinin uygulamalarına karşı çıkan Alman bir keşişti. Kilisenin görev bilincinin yeniden biçimlenmesi, bu alanda reform yapılması gerektiği düşüncesini öne sürmüştür. Ardından düşüncelerini içeren bir bildiri yayımladı ve insanların birçoğunun bu düşünceyi benimseyip Martin Luther’e destek vermeleriyle reform hareketleri resmen başladı. Artık insanlar doğruyu Papa’nın veya din adamlarının söylediklerinde değil Kutsal Kitaplarda aramaya başladılar.                          

Reform Hareketleri Öncüsü Martin Luther
Reform Hareketleri Öncüsü Martin Luther

PROTESTANLIK MEZHEBİNİN DOĞUŞU

Protestanlık , Martin Luther önderliğinde başlayan dini reform hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan bir mezheptir.

Protestan ‘’başkaldırı, protesto’’ anlamlarına gelen Almanca kökenli bir sözcüktür. 1529 yılında V. Karl reforma karşı çıkmış ve Martin Luther taraftarlarınca protesto edilmiştir. Başkaldıran, protesto eden bu kişilere protestan denmiş ve bir mezhep haline gelmiştir.

Reform sonrasında ortaya çıkan din akımı Avrupa ülkelerinde farklı biçimlerde yayılmıştır;

 • İsveç, Norveç ve Danimarka’da Luthercilik
 • İskoçya ve İsviçre’de Presbiteryenlik
 • İngiltere’de Anglikanlık

REFORM HAREKETLERİNİN SONUÇLARI

Maddeler halinde reform hareketlerinin sonuçları:

 • Avrupa ülkelerinde yeni mezheplerin ortaya çıkması ile mezhepler arasında çatışmalar meydana gelmeye başladı.
 • Protestanlığın ve diğer mezheplerin ortaya çıkması Avrupa’nın siyasi birliğinde ve mezhep birliğinde bozulmalara sebep olmuştur.
 • Avrupa’nın siyasi birliğinin bozulması sebebi ile Osmanlı Devleti’ne karşı yapılması planlanan Haçlı Seferi gerçekleşmemiştir.
 • Katolik Kilisesi ve din adamları itibar kaybetti. İtibar kayıpları sebebi ile kilise kendini yenilemek zorunda kaldı.
 • Kilise siyasi gücünü kaybetti.
 • Avrupa ülkelerinde mezhepler arası savaşlar ortaya çıktı, kanlar döküldü.

REFORM VE AVRUPA

Reform hareketleri sonucunda Protestanlık ve diğer din akımları oluşmuş ve sonucunda çeşitli çatışmalar ve sorunlar meydana gelmiştir.

 • Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları : 1618-1648 yılları arasını kapsayan savaşın temel sebebi Protestan ve Katolik mezheplerinin çatışmasıdır. Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları sonucunda Protestanlar galip gelmiş ve 1648 yılında Vestfalya Antlaşması (Westphalia Antlaşması) imzalanmıştır. Çok kan dökülen bu savaş sonrasında Avrupa’da kıtlık ve salgınlar baş göstermiştir.
 • Almanya: Reform hareketleri sonucunda Almanya oldukça çok can kaybetti. Ayrıca Otuz Yıl Savaşları ve yağmalar sonucunda ekonomik olarak geriledi ve halk sefalete sürüklenmeye başladı.
 • İspanya: Ülke içinde isyanlar baş göstermiştir.

Avrupa’da epey kan döken din çatışmaları sonucunda Orta Çağ zihniyeti sona ermiş ve dini konuların tartışılabilmesine ortam hazırlanmıştır. Ayrıca kilisenin siyasi etkisini yitirmesi, devletlerin mutlak güçlerini artırmalarında etkili olmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!