Nedir?

VE MAKİNELER GELİŞTİ: SANAYİ DEVRİMİ

Sanayi Devrimi diğer ismiyle Endüstri Devrimi 18. yüzyılın sonlarında Batı toplumlarında başlayan teknik ilerlemenin etkisi ile uğranan değişimdir. Bu değişim ile kas gücüne dayalı faaliyetler yerini makine gücüne bırakmaya başlamıştır.

SANAYİ DEVRİMİ HANGİ ÜLKEDE BAŞLADI ?

Sanayi devrimi 1750 yılında İngiltere’de başladı. Bükme ve dokuma makineleri, imalat yapılan yerlerde insan gücünden daha fazla kullanılmaya başlandı. Dokumacılıkta makineleşme gelişti ve İngiltere düşük fiyatlarla pamuklu kumaş üretmeye başladı. İngiltere’de bol olan değerli toprakaltı serveti, erken bir dönemde değerlendirildiği için kömür işletmeleri bu ülkenin sanayi devriminde öncü olmasını sağladı. Bu süre zarfında İngiltere dünyanın en zengin ülkelerinden biri idi.

SANAYİ DEVRİMİ TARİHİ

Makineleşme gelişiyordu ve daha fazla makine için demir ve kömür gerekiyordu. Bunun  için maden kömürü çıkarılıp işlenmeye başlandı. Böylece maden sanayisi gelişti. Aynı zamanda buhar makinesi de kendini kabul ettirmeye başladı. Buhar makinesinin en önemli kullanım alanlarından biri demiryolları idi. Malların hızlı taşınmasını sağlayan demir yolu yapımı sanayinin gelişmesinin temel koşullarından biri idi. Böylece her şey eskisinden daha hızlı olmaya başladı. Üretim arttı ve ulaşım araçları gelişti. Özel makinelerin gelişmesiyle gübre kullanımı arttırıldı ve böylece tarım gelişti. Tarımın gelişmesi ile açlık ve kıtlık azaldı.

SANAYİ DEVRİMİ VE TOPLUM

Endüstri devrimi ile artık tarım makineleri gelişmişti ve toprak daha az el emeği ile işleniyordu. Köylü nüfusu artıyor, iş gücüne duyulan talep ise azalıyordu. Köylüler işsiz kalıyor, fabrikaların gün geçtikçe çoğaldığı şehirlere göç ediyorlardı. Artık işçilikte yeni dönem başlamıştı. Düşük ücretler, yüksek çalışma saatleri, kötü yaşam şartları… Günde 14 saat çalışan maden işçileri gerekli malzemeleri yetiştirmek için ölesiye çalışmak zorundalardı. Köylüler ve işçiler için hayat daha da zor olurken, zenginler daha da zengin oldu. Kazançları ile yeni işletmeler açıp güçlerini ve paralarını daha da arttırıyorlardı.

Sanayileşme, toplumsal eşitsizliği iyice arttırmaya başlamıştı. Bu durum alt tabakada bulunan halkın memnuniyetsizliğinin artmasına sebep oldu. Ayaklanmalar, grevler başladı.

Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi – Marshall Keten Atölyesi

SANAYİ DEVRİMİ GELİŞİMİ

Endüstri devrimi diğer bir adıyla sanayi devrimi dört aşamadan oluşmaktaydı. Birinci sanayi devrimi aşaması 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de buhar gücünün icat edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Burjuva sınıfı ve işçi sınıfı kavramları ortaya birinci sanayi devrimi aşamasında ortaya çıkmıştır.

İkinci sanayi devrimi aşaması 19. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Bu aşamada sanayi makineleri gelişme göstermiştir, icatlar artmış ve teknoloji gelişmiştir. Böylece seri üretim başlamıştır. Almanya ve ABD’nin sanayinin gelişimine etkisi olan icatları yapmış olması onları dünya liderliğine getirmiştir.

Dijital devrimde denilen üçüncü sanayi devrimi (3.0) aşaması dijitalin gelişmesi ile yaşandı. Bilgi teknolojileri gelişti, akıllı robotlar ortaya çıkmaya başladı.

4.0 olarak da adlandırılan dördüncü sanayi devrimi akıllı üretim çağının başladığı aşamadır. Üretimi robotların devralmaya başlamış, insanın fiziki gücü yerini yavaş yavaş beyin gücüne bırakmaya başlamıştır. Yapay zekalar, robotlar gelişmiştir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!